Szexpozitív Egyesület

SZEXPOZITÍV
EGYESÜLET

TESTED ÉS SZEXUALITÁSOD ÉRTÉK

A testünk és szexualitásunk az emberi természetünk része, mely ugyanúgy fejleszthető, mint életünk bármely más területe. Ahhoz, hogy felfedezhessük a szexuális tabukon, tudattalan szégyeneken, hiedelmeken, valamint az elvárásokra épülő sémákon túl szexuális magabiztosságunkat és erőnket, egy merőben új világlátásra, újszerű nézőpontokra van szükségünk a testünk, intimitásunk és érzéki-erotikus jelenlétünk vonatkozásában.

A SZEXUÁLIS ÖNISMERET ÚTJA

A Szexpozitív Egyesület legfőbb célja egy olyan szexpozitív irányultságú támogatás biztosítása az egyének, párok és csoportok számára elméleti és gyakorlati útvonalon is, mely újfajta álláspontra helyezi a szexualitásukhoz fűződő viszonyukat, intimitásukhoz kapcsolódó értékrendjüket. Az egyén a változás magja. Hiszünk abban, hogy a minőségi szexualitás megtapasztalása a szexuális önismeret elsajátítása révén bárki számára elérhető, melynek alapja egyfajta haladó, kortárs szexuális világkép megformálása.  

SZEXUÁLIS ÚJKULTÚRA SZÜLETŐBEN

Ezen irányok mentén az egyesület  előadások, workshopok, egyéni és csoportos folyamatok, valamint szakmai képzések formájában ad lehetőséget a szexpozitív életszemlélet elsajátítására az általa képzett szakemberei által, hogy ezt a fajta tudást megfelelő keretek között, biztonságos térben elérhetővé tegyék, ezáltal is lehetőséget adva egy szexuális újkultúra megteremtésének és kibontakozásának.

SZEXPOZITÍV SZEMLÉLETŰ SZakemberek képzése

Tehát az egyesület nemcsak információt és tudást nyújt az érdeklődők számára haladó, kortárs szemléletben, hanem célja szakmailag egységes elveket képviselő szakemberek képzése, szakmai felnőttképzésük létrehozása, a szexuális témájú szakmai tevékenységgel foglalkozó szexpozitív irányultságú szakemberek: a szomatikus (test- és gyakorlatfókuszú) szexológusok – szexuális fejlesztők, szomato-szexuális bodyworkerek -, valamint az erotikus-szeuális masszőrök összefogása is. Ennek fontos eleme minőségi és szakmai kompetenciájuk pontos meghatározása, tudásuk professzionális színvonalra emelése, valamint szakmai érdekvédelmi képviseletük megteremtése. 

Ki a szomatikus szexológus?

Olyan szexpozitív szemléletet képviselő, legálisan elfogadott és képzett szakember, aki hisz abban, hogy a szexuális jólléthez és egészséghez, valamint a szexuális edukációhoz, oktatáshoz való hozzáférés az ember alapvető emberi joga, és a gyönyört, mint meghatározóan és kiemelkedően fontos képességet tartja az erotikus önfejlesztés és egészséges szexuális énkép kialakításához szükséges alapnak.

MIVEL FOGLALKOZIK A SZOMATIKUS SZEXOLÓGUS?

A szomatikus szexológus olyan gyakorlatorientált szexoktató – szexuális fejlesztő vagy szexuális bodyworker, aki támogatja az egyéneket, párokat és csoportokat saját tapasztalatalapú erotikus fejlődésükben a test, szexualitás és a szexuális kapcsolatteremtés szintjén. Olyan gyakorlati szakember, aki saját szexuális önismerete és önfeltérképezése által segít másokat saját természetes erotikus működésük felfedezésében. A szomatikus szexológus támogatást nyújt azoknak a felnőtt személyeknek is, akik nem megfelelő szexuális oktatásban és ismeretekben részesültek a család, a vallás, az iskola és az egészségügyi szakemberek részéről.

Ki a szexuális fejlesztő?

Olyan mély gyakorlati tapasztalattal és erotikus önismerettel rendelkező szexoktató, aki szexuális edukációt nyújt azoknak az egyéneknek, pároknak és csoportoknak, akik nem részesültek testtudatosságot vagy szexuális fejlesztést elősegítő elméleti oktatásban. 

Olyan gyakorlati elméletet, informális tudást nyújtó szakember, aki verbális iránymutatást, ismereteket és felvilágosítást nyújt szexpozitív szemléletben, és támogatja az egyén testével vagy szexualitásával kialakított kapcsolatot. A szexuális fejlesztő elzárkózik a társadalmilag elfogadott, de korlátozóan ható normatív szexuális minták, viselkedésformák képviseletétől, és az egyén valódi gyönyör- és vágyképességei kibontakozásának kifejezetten elméleti, tehát kognitív megalapozását segíti elő.

Ki a szomato-szexuális bodyworker?

A szomato-szexuális bodyworker egy olyan szexpozitív szemlélettel rendelkező egyéni vagy csoportfolyamatokat tartó gyakorlati tudást nyújtó szakember, akinek célja a testalapú szomatikus és szexuális önmegismeréshez és fejlesztéshez kapcsolódó élményorientált módszerek, technikák megismertetése és átadása fizikai, energetikai és kognitiv szinten is. Ezeknek az átadásával verbális és nonverbális módszereket használ leginkább a fizikai kapcsolat bevonásával. A szomato-szexuális bodyworkerek gyakorlatilag olyan szexuális fejlesztők, aki az elméleti információátadáson túl kifejezetten gyakorlatorientált szakemberek, ezért az általuk kínált szexedukáció kifejezetten gyakorlat-és tapasztalatorientált.

Ki az erotikus masszőr?

Az erotikus vagy szexuális masszőr olyan szexuális témájú érintésfolyamatok támogató és segítő szakember, melynek célja az egyén erotikus-szexuális jelenlétének szuverén, tehát önmagára irányuló módon való kibontása szexpozitív szemléletben, biztonságos és konszenzusra épülő keretek között.

A Szexpozitív Egyesület a szexuális önismeret és szexedukáció mellett nagy hangsúlyt fektet a gyönyöralapú – a szexuális fejlesztés igénye helyett a rekreációs  élményt előtérbe helyező – erotikus, szexuális masszázsok minőségi szabályozására, melynek feltétele a szexuális és erotikus masszázst végző személyek szakmai képzése, professzionális hozzáállásuk és kompetenciájuk megkövetelése, mely sajnos az intim jellege miatt a mai napig nem került jogi szabályozás alá.

SZOMATIKUS SZEXOLÓGUSOK MAGYARORSZÁGON

A szomatikus szexológus egy merőben új, valamint progresszív alapokra épülő szakma, melynek módszertana jelenleg kialakulóban van, leendő szakembereink képzés alatt állnak.

erotikus tartalom

Elmúltál már 18 éves?
A belépéssel elfogadod a felnőtt tartalmak megtekintésére vonatkozó szabályokat.

FELIRATKOZÁS

Szexpozitív - Hírlevél Feliratkozás