SZOMATO-SZEXUÁLIS BODYWORKEREK

A szomato-szexuális bodyworkerek olyan gyakorlatorientált szexoktatók, szexuális fejlesztők, akik támogatják az egyéneket, párokat és csoportokat saját tapasztalatalapú erotikus fejlődésükben a test, szexualitás és a szexuális kapcsolatteremtés szintjén. Olyan gyakorlati szakemberek, akik saját szexuális önismeretük és feltérképezésük által segítenek másokat saját természetes erotikus működésük felfedezésében. Olyan szexpozitív szemléletet képviselő, legálisan elfogadott és képzett szakemberek, akik hisznek abban, hogy a szexuális jólléthez és egészséghez, valamint a szexuális edukációhoz, oktatáshoz való hozzáférés az ember alapvető emberi joga, és a gyönyört, mint meghatározóan és kiemelkedően fontos képességet tartja az erotikus önfejlesztés és egészséges szexuális énkép kialakításához szükséges alapnak. A szomato-szexuális bodyworkerek támogatást nyújtanak azoknak a felnőtt személyeknek is, akik nem megfelelő szexuális oktatásban és ismeretekben részesültek a család, a vallás, az iskola és az egészségügyi szakemberek részéről.

 

SZOMATO-SZEXUÁLIS MENTOROK

Olyan mély gyakorlati tapasztalattal és erotikus önismerettel rendelkező szexoktatók, akik szexuális oktatást nyújtanak azoknak az egyéneknek, pároknak és csoportoknak, akik nem részesültek testtudatosságot vagy szexuális fejlesztést elősegítő elméleti oktatásban. Olyan szakemberek, akik verbális iránymutatást, ismereteket és felvilágosítást nyújtanak szexpozitív szemléletben, és támogatják az egyén testével vagy szexualitásával kialakított kapcsolatot. A szomato-szexuális mentorok elzárkóznak a társadalmilag elfogadott, de korlátozóan ható normatív szexuális minták, viselkedésformák képviseletétől, és az egyén valódi gyönyör- és vágyképességei kibontakozásának kognitív megalapozását segítik elő.

 

ALAPÍTÓK

KÉKES RÉKA

HUMMEL ZSOLT

 

OPERATÍV CSAPAT

HUMMEL ZSOLT

KÉKES RÉKA

CZOMBOS KRISTÓF

 

SZAKMAI CSAPAT

A SZAKMAI CSAPAT JELENLEG MÉG KÉPZÉS ALATT

SZAKMAI REFERENSEK

TÁBOR ZSÓFIA
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Az egyesület célja a testtudatos intimitás és minőségi szexualitás képviselete, az ehhez kapcsolódó szexpozitív szemlélet szélesebb körű elterjesztése és elfogadtatása Magyarországon. Ennek része a szomatikus önismereti fejlesztés, illetve a minőségi kapcsolati kultúra megismertetése. Az egyesület célja továbbá a Magyarországon szomato-szexuális tevékenységgel foglalkozó személyek összefogása, tudásuk szakmai színvonalra emelése, akkreditált szakmai képzés létrehozása, valamint megfelelő szakmai érdekvédelmi képviselet megteremtése.

 

AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE

Szakmailag egységes, kortárs szemléletű szakemberek képzése, valamint a szomato-szexuális bodyworkerek minőségi és szakmai kompetenciájának meghatározása. A szomato-szexuális bodyworker egy olyan szexpozitív szemlélettel rendelkező egyéni vagy csoportfolyamatokat tartó szakember, akinek célja a testalapú szomatikus és szexuális önmegismeréshez és fejlesztéshez kapcsolódó élményorientált módszerek, technikák megismertetése és átadása fizikai, energetikai és kognitiv szinten. Ezeknek az átadásával verbális és nonverbális módszereket használ a fizikai kapcsolat bevonásával vagy anélkül.

Tanfolyamok, oktatások, ismeretterjesztő tevékenységek (előadások, videók, csoportfoglalkozások), nyitott programok szervezése és lebonyolítása. Oktatóanyagok, sajtóanyagok és könyvek, cikkek publikálása írott és elektronikus formában. Internetes információs csatornák kiépítése, fenntartása és fejlesztése. A témához kapcsolódó rendezvényeken való részvétel, oktatás, ismeretterjesztés (hazai és nemzetközi fesztiválok, konferenciák, találkozók, rendezvények, előadások).

Minőségi szexpozitív szemlélet képviselete és átadása.

Egy olyan felnőtt oktatási rendszer létrehozása, mely teret biztosít azon párkapcsolatban élők és párkapcsolat tervezők számára, akik mélyebb és minőségibb intimitást szeretnének megteremteni az életükben.

Közép- és felsőfokú képzésben résztvevő fiatalok párkapcsolati és szexuális életre való felkészítése és edukációja, valamint szomatikus önismeret és szemlélet átadása.

A kiegyensúlyozott családtervezés elősegítésére szolgáló programok, oktatások és egyéb tevékenységek nyújtása, melynek része a gyermektervezési krízisben lévő párok támogatása és segítése.

Az egyesület tevékenységeit támogató adományok, pályázati pénzek előteremtése.

Az egyesület céljait segítő és programjainak helyet adó kulturális központ létrehozása és üzemeltetése.

Szakmai képzési rendszer létrehozása, annak magas szakmai szintre való emelése. A szakmai szint biztosítását az egyesület egy etikai kódex kidolgozásával, szakmai támogató hátérrel, minőségbiztosítással, szakmai oktatás és munkaköri leírás létrehozásával biztosítja.

A képzési rendszer által kialakult és megalapított szakmai szövetség létrehozása, és annak minőségbiztosítási és etikai rendszerének kialakítása és fenntartása. Képzések, továbbképzések, szakmai konferenciák és események szervezése, és az ehhez kapcsolódó oktatási és információs anyagok elkészítése elektronikus és/vagy nyomtatott formában. A színvonalat képviselő szakemberek összefogása, érdekképviselete és teljes körű támogatása, szakmai kapcsolati rendszer fenntartása.