INTIMITÁSTÓL A SZEXUALITÁSIG

EGYÉVES SZOMATO-SZEXUÁLIS ÖNISMERETI KÉPZÉS

A szexualitás az emberi lét különösen egyéni és személyes része. A testünket átható intimitás, a vele való elmélyült kapcsolat megélése minden ember eredendő képessége, belső elrendeltsége. Ha képesekké válunk engedélyt és érvényt szerezni erotikus elevenségünknek és tudatosságunknak, megismerhetjük és mélyen átélhetjük a test éberségében rejlő erőt, a tudatos testben levés felszabadító ajándékát. Valóban akkor válhatunk szexuálisan öntudatra ébredt lényekké, ha ráébredünk a megtestesülés meghatározó élményére, és arra a jelenlétre, amely által a testünkben és az érzékeinkben élünk – melyben erotikus potenciálunk meghatározó lehetőségként teremt kapcsolatot az élet esszenciájával, nagylelkű gazdagságával, erejével és értékeivel.

Ahhoz, hogy valóban jelen legyünk, és fenntartsuk lelkünk izgalmi állapotát, újra kell tanulnunk átérezni és felvállalni erotikus önkifejezésünk érzelemmel teli energiáját. Ebben az újszerű és szégyentől mentes önkapcsolódásban és öntáplálásban elengedjük a múltban megtanult szokásainkat, kondícióinkat, ellenállásainkat, és emberi korlátozásaink helyett a magasabb lehetőségeink felé fordulunk, erotikusan jelenlévővé válunk – a legtágabb értelemben vett érző lényekké, mélyen érzékelővé. Lebontjuk a szégyen terét, amelyet társadalmilag elfogadottá és helyessé tettünk, és vágyállapotaink elfojtottsága helyett a meghittséget, életteliséget, önbizalmat, önbecsülést és erotikus magabiztosságot választjuk. Így idővel megtapasztaljuk, hogy egyre kifinomultabban és fejlettebben vagyunk jelen a világban.

Szembenézünk az intimitásunkat érintő kihívásokkal, az emberi természetünket illető határokkal – a szexualitásunkba rejtett sebezhetőségünkkel, hiszen a világnak erotikusan életteli, az élet áramlását kellő érzékenységgel kifejező, együttérző lényekre van szüksége. Olyan bátor és szégyentelen lelkekre, akik átélésben, szabad elkötelezettségben és összhangban vannak az élet természetes kifejeződéseivel. Olyan önkifejező, tudatos, éber önismeretre vágyó emberekre, akik nyitottak egy izgalmas és dinamikus tér megteremtésére. Egy olyan önfejlesztésre és önfelfedezésre hívást érző közösségre, akik az intimitásra, testtudatosságra és a pozitív erotikus hozzáállásra alapozott szexualitás új dimenzióját hozzák létre.

Ez az egy éves élmény- és tapasztalatorientált képzés arra ad lehetőséget, hogy visszatalálj eredendő erotikus-szexuális állapotaidhoz, melynek része a testedhez és vágyaidhoz való megfelelő hozzáállás. Egy olyan elköteleződés és önfelfedezés, melyben képessé válsz a testeddel való éber és tudatos kommunikációra, saját szükségleteidnek és határaidnak a felismerésére, valamint annak képviseletére. Érzéseid elmélyült és határtalan kifejezésére, mely a mi emberi esszenciánk oly közvetlen része.

Aki megváltoztatja szexuális szokásait, az megváltoztatja azt is, hogyan létesít mással szexuális kapcsolatot. Ha megváltoztatod a módját annak, ahogyan másokkal szexelsz, megváltoztatod a teljes életedet. Enélkül csak a korlátaid könnyűségében élsz.

Légy te is az intimitás és szexualitás új nézőpontjainak teremtője és felfedezője!

 

Az “Intimitástól a Szexualitásig” egyéves szexuális önismeretet támogató gyakorlati képzés nyitott minden olyan érdeklődő számára, aki szeretne lépéseket tenni saját erotikus képességeinek felfedezésében és fejlesztésében, valamint azoknak, akik hívást éreznek a továbbiakban a test- és tapasztalatfókuszú szexuális fejlesztés és oktatás elsajátítására és képviseletére, és az ahhoz szükséges és megfelelő tapasztalatok megteremtésére.

A képzés célja egy mély átalakulási folyamat, melynek feltétele az elkötelezett és teljes figyelmet felajánló részvétel. Ebből kifolyólag a kurzus egymásra épülő modulokból áll, melyek folyamatos önmunkát és feldolgozást igényelnek, ezért azoknak ajánljuk, akik teljes lényükkel el tudnak köteleződni a téma és önmaguk iránt.

A képzés több szinten történik:
– hétvégi kétnapos elméleti-gyakorlati modul négyhetes ismétlődéssel (160 óra)
– heti kiscsoportos találkozók (150 óra)
– otthoni gyakorlatok és felkészülés (120 óra)

A csoportba való bekerülést egy előzetes beszélgetés előzi meg. A képzésre való jelentkezéseket emailben várjuk.

Jelentkezés: szexpozitiv@gmail.com
Jelentkezési határidő: 08.28. péntek

A képzés teljes ára: 385.700 ft

Nagycsoportos dátumok:
09.19-20, 10.17-18, 11.14-15, 12.12-13, 01.09-10,
02.06-07, 03.06.07, 04.03-04, 05.01-02, 05.29-30,

Kiscsoportos Dátumok:
09.26 10.00-15.00, 10.03 10.00-15.00, 10.10 10.00-15.00
Ezután a kiscsoportok heti 5 órás rendszerességgel egyéni időpontegyeztetés alapján

 

SZOMATO-SZEXUÁLIS BODYWORKER

HÁROMÉVES TAPASZTALATORIENTÁLT SZAKMAI KÉPZÉS

Mindannyian egy mérhetetlen lehetőség birtokában vagyunk. Az orgazmikus energia életenergia, mely utat kínál arra, hogy teljes életet éljünk, és képesekké válunk engedni a létezést még mélyebbre hatolni bennünk. Visszatérünk eredendő emberi rendeltetésünkhöz, és felfedezzük a bennünk rejlő potenciált, hogy tudatosan megnyílhassunk az intimitás végtelen spektrumának. Visszahódítjuk életteliségünk, személyes erőnk, erotikus magabiztosságunk, és elsajátítjuk azokat a szociális képességeket, mely az erotikus öntudat és együttérzés képességein alapul. Ez a belső élmény képes elvezetni minket szexualitásunk új nézőpontjainak képviseletéhez és felvállalásához, a későbbiekben pedig egy mélyebb és tudatosabb elköteleződéshez – a közösségért érzett felelősségvállalás érzetének megtapasztalásához.

Ez a hároméves képzés arra hív meg minket, hogy felfedezhessük az integrált és haladó szemléletű erotikus-szexuális tudatossághoz és önismerethez vezető útvonalakat, és egy olyan közösséget alkossunk, mely a szexpozitív erotikán alapuló intimitás- és szexoktatás új dimenzióit hozza létre. Egymásért kötelezettséget vállalva közösen fejlődünk, és megteremtjük azokat az alapokat önmagunkban és később mások támogatójaként, mely önmagunk és környezetünk erotikus fejlődéséhez szükséges támpontokat adják.

Az Intimitástól a Szexualitásig sajátélményű egyéves szexuális önismereti képzés után a második évtől elsajátítjuk azokat az alapismereteket, technikákat és módszereket, melyek által professzionális keretek között tudunk támogatni másokat is a személyes kibontakozásukban. Kezdetben szomato-szexuális mentorként, majd a későbbiekben szomato-szexuális bodyworker-ként.

Képzés indulása: 2020.09.19. szombat
Érdeklődés: szexpozitiv@gmail.com

 

EROTIKUS MASSZŐR KÉPZÉS

Az érintés egyetemes. Az erotikus érintés fogadása és adása egy különleges lehetőség lényünk legmélyebb megtapasztalásához – ahhoz, hogy megértsük valódi természetünket. Egy olyan – erotikus-szexuális élményt adó – önismereti út, mely elvezet lelkünk legmélyebb – ismeretlen és felfedezetlen rétegeibe. Az erotikus masszázs egy közvetlen eszköz ahhoz, hogy szabadon és kontroll nélkül kifejezhessük érzelmeinket, tanulhassunk vágyainkról, a testünkkel való kapcsolatunkról.

Ez a professzionális képzés arra ad elmélyülési lehetőséget, hogy megértsük az erotikus energia áramoltatásának fontosságát és szerepét – megtanuljuk azt irányítani és szabályozni. Szexpozitív szemléletben közelítjük meg az erotikus-szexuális masszázs jelentőségét – határozottan elkülönítve és felszabadítva magunkat a társadalom és a társadalom elvárásait kiszolgáló árnyékszakmában dolgozó képzetlen erotikus masszőröktől, erotikus élményt felkínáló gyógymasszőröktől, és egy szakmai alapképzést biztosítunk azok számára, akik elkötelezettek az erotikus érintés kereteinek és valódi irányainak megértésére és elsajátítására.

A képzés a gyakorlati elméleten és technikai tudnivalókon túl elméleti útmutatást is kínál a témához kapcsolódó anatómiai ismeret, eszközhasználat, kommunikációs gyakorlatok által, hogy megfelelő kereteket biztosíthassunk azok számára, akik erotikus masszőrként szeretnének elhelyezkedni, és hivatásukat biztonságos, konszenzusos alapon végezni.

A kurzus nyitott minden olyan felnőtt érdeklődő számára, aki erotikus masszőrként szeretné tudását fejleszteni és látókörét kitágítani, valamint tapasztalatait új alapokra helyezni. Illetve szeretettel várjuk azokat a nem szakavatottakat is, akik szeretnék az erotikus masszázst, mint létélményt megfelelő kontextusba helyezni, érintést fogadni és felajánlani, és ezt a tudást a felszínen túl valóban elmélyíteni.

A képzés két modulból áll, melyek az erotikus masszázs és intim erotikus masszázs elsajátítására adnak lehetőséget. A Szomato-Szexuális Bodywork Egyesület oklevélben ismeri el azokat, akik a kurzust sikeresen elvégezték. A jelentkezéseket emailben várjuk.

A képzés időpontjai:
I. Modul: 2020.08.12. szerda – 08.16. vasárnap 10.00 -18.00
II. Modul: 2020.09.09. szerda- 09.13. vasárnap 10.00 – 18.00

Jelentkezés: szexpozitiv@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2020.07.22. szerda

A képzés teljes ára: 274.500 ft,
mely tartalmazza az oktatáshoz szükséges eszközöket is.