ORGAZMIKUS LÉTÜNK ALAPJA

Minden ember eredendően érző, érzékelő, felfedező és kiteljesedést kereső. Ahhoz, hogy az életet átélhessük, és valóban beleoldódhassunk az intenzitásába és mélységeibe, szükségünk van azokra az ismeretekre, melyek által biztonságban és stabilan tudunk jelen lenni, hogy szabadon fejlődhessünk, növekedhessünk. Az érett felnőtté válás nem az idő által következik be, hanem azáltal, hogy mennyire vagyunk képesek hozzáférni a számunkra megfelelő – minket valóban támogató és fejlesztő – ismeretekhez, és ezeket hogyan tudjuk megtestesíteni és tudatos cselekvéssé formálni az életünkben.

 

A SZEXUÁLIS ÉRETTSÉGHEZ VEZETŐ ÚTON

Az érettség egyik alapja, hogy meghitt kapcsolatban állunk önmagunkkal, és annak részeként a testünkkel, valamint a rajta keresztül kifejeződő szükségleteinkkel, vágyainkkal, érzelmeinkkel és határainkkal. Elfogadjuk a hozzánk tartozó biológiai ösztönképességeinket, működéseinket, alapvető természetünket – megtanulva szabályozni azokat, életünk hajtóerejévé tesszük. Ennek része és meghatározó eleme a szexualitásunk, ami tudattalanul szövi át választásainkat, emberi kapcsolatainkat, szándékainkat és motivációinkat.

 

SZEXUALITÁSUNK VALÓDI TERMÉSZETE

Az emberi szexualitás természetes, szabad, áramló és nyitott – egy folyamatosan elismert és táplált, konstans létállapot a testben megtapasztalva. Az érett szexualitás pedig egy olyan – a teljes testben átélt és kiterjedt – izgalmi jelenlét, mely másoktól független, szuverén és szégyentelen. Ahhoz, hogy szociális értelemben vett felnőtté váljunk szexuális kapcsolatainkat és módjainkat illetően, nemcsak a szexualitást és szex fogalmát kell újraértelmeznünk ahhoz, hogy annak valódi természetét megtapasztaljuk, hanem el kell engednünk azokat a kulturálisan kialakított szexuális tévhiteket, sémákat, nézőpontokat és tabukat, melyek tudattalanul is befolyásolják és korlátozzák szexuális hozzáállásunkat.

 

SZEXPOZITÍV SZEMLÉLETBEN

A szexpozitív szemlélet egy olyan elfogadó, ítéletmentes, pozitív és támogató attitűd vagy hozzáállás, melyben a szexualitásra és szexuális tevékenységekre az emberi működés természetes részeként tekintünk. A szexpozitivitás legmeghatározóbb szemlélete vagy megközelítése, hogy az egyén személyes szexuális preferenciáját helyezi előtérbe az erkölcsi vagy morális előítéletek helyett. Kitágítja és elfogadottá teszi a szexualitás értelmezését, és a szexre a szaporodáson túl élvezeti faktorként is tekint. Nem démonizálja a szexualitást, nem tekint rá bűnként vagy az ember eredendő hibájaként. A szexpozitivitás része az is, hogy a szexuális témájú kommunikációs helyzetekre ítéletmentesen tekintünk – tehát természetesnek tekintjük, hogy szabadon és szégyen nélkül beszélünk a szexről, nyitottak vagyunk a saját és mások vágyainak és fétiseinek az elfogadására. Személyes megítélés nélkül tekintünk mások felénk irányuló szexuális döntéseire – legyen az a szexuális elutasítás, vagy bármilyen más érett, konszenzuson és közös megegyezésen alapuló választás, ami nem károsít és veszélyeztet senkit. Tehát a szexpozitív hozzáállás a szabadság választásának a felajánlása, mely tiszteletben tartja a felnőttek között létrejövő, beleegyezésen alapuló döntéseket.

 

SZOMATIKUS UTAKON

Szexuális önismeretünk és a másoktól függetlenül élő vágytudatosságunk alapja a testünk. A testünkkel kialakított meghitt és őszinte kapcsolat szexuális önfelfedezésünk meghatározó része. Erotikus elmélyülésünk alapja, a valódi, teljes és szégyen nélküli megtapasztalása önmagunknak. A testtudatosságon, avagy a szomatikus feltáráson alapuló önfelfedezés erotikus létállapotaink kiterjesztésének elsődleges lépése.

 

TAPASZTALATORIENTÁLT SZEXUÁLIS ÖNISMERET

Az erotikus-szexuális önismeretünkhöz való hozzáférés legközvetlenebb módja a tapasztalás és a testünk bölcsességére épített tanulás, fejlesztés. Egyéni vágyaink és potenciálunk direkt módon történő felébresztésének leghatékonyabb eszköze az önkapcsolódás és öntáplálás képessége, mely a valódi átélésen keresztül fejti ki hatásait. Ezért elköteleződünk a tapasztalatfókuszú, gyakorlati elsajátítás mellett, melyben lépésről lépésre tanuljuk meg elsajátítani az új szexuális egyéniségünkhöz vezető technikákat, módszereket.

 

SZEXUÁLIS KULTÚRÁNK KIBONTAKOZÁSA

Az egyén a változás láthatatlan magja és eredője. Felébresztett tudatosságunk a megértés talaján nyugszik, mely az ismeretek és felismerések által válik élővé. Belső szemléletváltásunk erő, mely képes újraformálni a tudattalanul működtetett szexualitásunkhoz kapcsolódó mintáinkat, és ezáltal megváltoztatni a társadalom által helyesnek ítélt, de alapjaiban korlátozó álláspontokat. Mi vagyunk a változás alapja, a minőségi, és a jó értelemben vett szexuális szabadság és természetesség meghatározó pontja – az új és haladó szexuális kultúra megteremtői.

 

A SZEXUÁLIS FEJLESZTÉS ÚJ DIMENZIÓI

A szexualitás fejleszthető, tanulható, elsajátítható. A minőségi érzelmi és szexuális kapcsolatteremtés az emberi létezés eredendő joga. Célunk a haladó szemléletű tudatos intimitás képviselete és terjesztése, valamint a szexpozitív szemlélet széles körben való felvállalása és elfogadtatása, a minőségi kapcsolati kultúra megismertetése, valamint az ezekhez szükséges nyitott szemléletű szomato-szexuális (testalapú szexualitást támogató) önismereti képzések megteremtése.

 

SZOMATO-SZEXUÁLIS BODYWORK – EGY ÚJ SZAKMA SZÜLETŐBEN

Célunk továbbá a szexuális fejlesztés megismertetését és képviseletét elősegítő gyakorlati szakemberek (bodyworkerek) képzése, a szomato-szexuális szakmai tevékenységgel foglalkozó személyek összefogása, szakmai egységesítése, elismertetése és legalizációja. Egy olyan elfogadott szakma létrehozása, mely a tapasztalat- és testorientált szexuális tanulás, avagy szexuális edukáció gyakorlati képviselői és oktatói.